Radyo ve Tv İstatistikleri

Geçici sonuçlara göre faal olan radyo ve televizyon kurumu sayısı 2014 yılında 1 190 oldu

Bu yayın kurumlarının %77,7‘si karasal ortamda yayın(1) yapan, %22,3’ü ise sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurumlardır.

Karasal ortamda yayın yapan kurumların %79,3’ü radyo yayıncılığı yaptı

Bu yayın kurumlarının %11,7’si televizyon yayıncılığı, %9’u radyo ve televizyon yayıncılığı yaptı.

Yerel yayın kurumları, karasal ortamda yayın yapan kurumların %86,8’ini oluşturdu

Karasal ortamda yayın yapan kurumların %8,5’ini bölgesel yayın yapan kurumlar, %4,6’sını ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu.

Toplam istihdamın %60,4’ünü karasal ortamda ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu

Radyo ve televizyon kurumlarında 2014 yılında çalışanların %15,7’si yerel yayın yapan kurumlarda, %4,9’u bölgesel yayın yapan kurumlarda çalıştı. Sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurumların toplam istihdamdaki payı ise %19 oldu.

Programcılık ve yayıncılık faaliyetlerinde, toplam istihdamın %86,4’ü televizyon programcılığı ve yayın faaliyetlerinde yer aldı.

Toplam katma değerin %89,7’sini karasal ortamda ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu

Radyo ve televizyon kurumlarında toplam katma değerin %1,6’sını karasal ortamda bölgesel yayın yapan kurumlar, %1’ini karasal ortamda yerel yayın yapan kurumlar oluşturdu. Katma değerin %7,6’sı ise sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurumlar tarafından yaratıldı.

Programcılık ve yayıncılık faaliyetlerinde, toplam katma değerin %93,9’u televizyon programcılığı ve yayın faaliyetlerinde yaratıldı.

Yayın türlerine göre seçilmiş temel göstergeler, 2014

18860_img_1_390_14.12.2015171616393

Karasal ortamda yayın yapan kurumların 2014 yılı yayın süresi 8 184 370 saat oldu

Toplam yayın saatinin %74,5’ini radyo yayıncılığı, %15,4’ünü radyo ve televizyon yayıncılığı, %10,1’ini televizyon yayıncılığı oluşturdu.

Karasal ortamda yayın yapan kurumların yayın süreleri,

2014

 

18860_img_2_390_14.12.2015-791809372

Toplam yayın süresinin %97,4’ünde yerli yapım programlar yayınlandı

Yerli yapım programların toplam yayınlanma süresinin %75,3’ü radyoda, %9,9’u televizyonda gerçekleşti. Yabancı yapım programlarda ise %42,9’u radyoda, %19,1’i televizyonda gerçekleşti.

Karasal ortamda yayın yapan kurumların yapım türüne göre yayın süreleri, 2014

18860_img_3_390_14.12.2015-435681882

 

Müzik yayınları toplam yayın saatinin %58’ini oluşturdu

Müzik yayınlarının %85,3’ü radyoda gerçekleşti. Yayın saatlerine göre ikinci sırada %9,2 ile reklamlar, üçüncü sırada ise %7,6 ile haberler yer aldı.

AÇIKLAMALAR
(1) Karasal yayın yapan kurumlar, eğer uydu, kablo veya internet üzerinden de yayın yapıyor ise
mükerrerliğin önlenmesi amacıyla karasal ortamda yayın yapan kurumlar içinde değerlendirilmiştir.

Kaynak; tuik.gov.tr

Henüz yorum yazılmamış

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir