Yayıncılık Etik İlkeleri

, , Permalink

Yayın kuruluşları tarafından altına imza konulan Yayıncılık Etik İlkeleri şunlardır: İnsan onuruna, temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak, İfade özgürlüğü ve haber alma hakkı çerçevesinde, olay ve olguları doğru, tarafsız ve eksiksiz yayınlamak, Yayıncılığı haksız amaç ve çıkarlar doğrultusunda kullanmamak, Çok sesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem vermek, Yayınlarımızda ırk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına, aşağılama ve ön yargılara ...